May 13, 2010

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ-2010 : Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο


Στις εγκαταστάσεις του Πολυμενάκειου Πολιτιστικού Κέντρου και με την παρουσία της Συντονίστριας Εκπαίδευσης του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στο Τορόντο Ελένης Καραγεωργίου,  έγιναν το διήμερο 11/12 Μάη οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, στις οποίες συμμετείχαν ομογενείς αλλά και αλλογενείς μαθητές, που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών στο Οντάριο του Καναδά.


H Διευθύντρια του Τμήματος Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, Γεωργία Ρίζου (κέντρο) με τους εξεταστές Κουρέση Ελένη, Σιγάλα Μάγδα και Αραβοσιτά Θέμη μαζί με εξεταζομένους της Ελληνομάθειας

Το πρόγραμμα Ελληνομάθεια υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ( ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ) και στοχεύει στη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας σε απανταχού ελληνόγλωσσους και ελληνομαθείς. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας , ανάλογα με τις γνώσεις ελληνικών και την ηλικία τους (Α,Β,Γ,Δ) και αξιολογούνται ως προς τις επιδόσεις τους στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού αλλά και προφορικού λόγου.

 Το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί στους επιτυχόντες επιτρέπει στον κάτοχο να κατοχυρώσει επίσημα το επίπεδο επάρκειας της ελληνομάθειάς του ανεξάρτητα από τη μορφή εκπαίδευσης που έχει λάβει στην ελληνική γλώσσα ( δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλες και όλοι- ελληνικής ή μη καταγωγής – ακόμη κι αν δεν έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένα σχολεία ).
Οι επιτυχόντες των κατηγοριών Γ και Δ εξασφαλίζουν και επιπλέον οφέλη:
  • Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού Γ' επιπέδου αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ( όπως ισχύει για τους αλλοδαπούς κατόχους των πιστοποιητικών TOEFL/IELTS κ.ά. που μπορούν να εγγραφούν σε καναδικά πανεπιστήμια/κολέγια)
  • Αντίστοιχα το πιστοποιητικό Δ' επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας εκτός από τη δυνατότητα που δίνει στους κατόχους του να αποδείξουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας με επίσημο τρόπο για λόγους σπουδών ή εργασίας( θεωρείται προύπόθεση για την εξάσκηση διαφόρων επαγγελμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο) βοηθά τους χρήστες της ελληνικής να έχουν τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών τους στα ελληνικά.

 Μαζί με τους μαθητές και σπουδαστές , φέτος εξετάστηκαν στο κέντρο της ελληνικής Κοινότητας και δάσκαλοι των ελληνικών.Συγκεκριμένα οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα Ανδριανή Σταματοπούλου, Μάγδα Σιγάλα, Αραβοσιτάς Θέμης (διακρίνονται στη φωτογραφία με την κα Ρίζου) και Χρήστος Τσώνας , συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης « Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής »

Οι «Διαδρομές» είναι μία σειρά μαθημάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης από απόσταση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς» και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Υπουργείου Παιδείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), ενώ φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Στόχος του προγράμματος, το οποίο είναι εντατικό και διαρκεί ένα έτος, είναι μεταξύ άλλων να ενημερώσουν τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες για τις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα της ελληνικής, και να τους εξειδικεύσουν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.

 
Για την ανάπτυξή του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με δική τους πρωτοβουλία, συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν αξιόλογοι και έμπειροι εφαρμοσμένοι και θεωρητικοί γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, παιδαγωγοί και ικανότατοι πληροφορικοί.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Ελληνομάθειας, για μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ενώ οι σχετικοί τίτλοι της πιστοποίησης θα απονεμηθούν στους επιτυχόντες στα τέλη Οκτωβρίου.

No comments:

Post a Comment